Category Archives: LAIN-LAIN

Setelah kesulitan ada kemudahan

BERSAMA KESULITAN, ADA KEMUDAHAN

Al-Imam as-Sa’di -semoga Allah merahmatinya- ketika menafsirkan firman Allah Ta’ala,

فإن مع العسر يسرا – إن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

Beliau berkata, “Pada ayat ini ada kabar gembira yang besar, yakni setiap ada kesulitan dan kesukaran, sesungguhnya kemudahan akan mengiringi dan menyertainya walaupun kesulitan tersebut memasuki lubang biawak niscaya kemudahan akan memasukinya hingga dia mengeluarkannya (dari lubang tersebut) sebagaimana Allah firmankan,

سيجعل الله بعد عسر يسرا

Allah akan menjadikan kemudahan setelah adanya kesulitan.

Demikian juga sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa’ala alihi wasallam, “Sesungguhnya jalan keluar menyertai kesukaran dan bersama kesulitan ada kemudahan.”

[Tafsir as-Sa’di cetakan Dar Ibnu Hazm hal. 888]

____________

Advertisements